Leider musste 2021 unser Adventsingen Corona bedingt ausfallen.